Zasady rejestracji

Strona główna Pracownia fizjoterapii Zasady rejestracji
 • ZASADY REJESTRACJI PACJENTA.

 

Pacjent zgłaszający do rejestracji, wpisywany jest do elektronicznego systemu kolejek oczekujących. Niedopełnienie obowiązku terminowego zgłoszenia się na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych skutkuje wykreśleniem z kolejki i koniecznością ustalenia kolejnego terminu udzielenia świadczenia.

Wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie pracownika rejestracji, umożliwia dokonanie przesunięcia w kolejce i powiadomienie kolejnego oczekującego pacjenta o możliwości skorzystania z wolnego terminu.

Skierowanie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia, w tym okresie pacjent powinien zarejestrować się w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnego leczenia, w ramach NFZ (karta magnetyczna)
 • Dowód osobisty.
 • Skierowanie zawierające następujące elementy:pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ;
 • imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • rozpoznanie w języku polskim;
 • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10;
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 • choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik, zespolenie metalowe, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby zabiegów;
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.


W warunkach ambulatoryjnych, w cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.

REHABILITACJA DOMOWA

 

 • Skierowanie na rehabilitację domową wystawia lekarz POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia.
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi :

ogniskowymi uszkodzeniami mózgu przez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego powstania uszkodzenia mózgu.
ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa, zwaną skala Rankina. ( nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18 roku życia).
uszkodzenia rdzenia kręgowego- przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego,
chorobami przewlekle postępującymi przewlekłe w szczególności: miopatiami, choroba Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów.
chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
urazami kończy dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstawania urazu,
osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym,