Karty rabatowe

Strona główna Aktualne promocje Karty rabatowe

Dla naszych stałych klientów wprowadziliśmy karty rabatowe CLASSIC, SILVER oraz GOLD uprawniające do atrakcyjnych rabatów i udziału w promocjach w naszych salonach optycznych.


REGULAMIN KART RABATOWYCH OPTIMAX

1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest OPTIMAX-FENIG Sp. J.

2. Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana oraz jego rodzina lub znajomi, po okazaniu karty.

4. Karta rabatowa OPTIMAX wydawana jest bezpłatnie w salonach optycznych OPTIMAX-FENIG Sp. J.

5. Karta rabatowa OPTIMAX-FENIG zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny.Bez wpisanego numeru zgodnego z numerem na kwestionariuszu zgłoszeniowym klienta karta jest nie ważna.

6. Karty rabatowe są wydawane w następujących sytuacjach:karta rabatowa CLASSIC wydawana przy dokonaniu jednorazowego zakupu na kwotę co najmniej 500 PLN
karta rabatowa SILVER wydawana przy dokonaniu jednorazowego zakupu na kwotę co najmniej 1000 PLN
karta rabatowa GOLD wydawana przy dokonaniu jednorazowego zakupu na kwotę co najmniej 1500 PLN


7. Karta rabatowa upoważnia do dokonywania zakupów towarów w salonach optycznych OPTIMAX-FENIG z następującymi rabatami:karta rabatowa

  • karta rabatowa CLASSIC 4%
  • karta rabatowa SILVER 7%
  • karta rabatowa GOLD 10%


8. Warunkiem otrzymania karty rabatowej OPTIMAX-FENIG jest czytelne wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem.

9. Rabaty związane z kartą rabatową OPTIMAX-FENIG nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.

10. Posiadacz karty zobowiązany jest do:posługiwania się kartą zgodnie z niniejszym regulaminem,
chronienia karty przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
powiadomienia o kradzieży lub utracie karty.


11. Program kart rabatowych jest ważny do odwołania i może być zakończony w dowolnym terminie po uprzednim pisemnym 2-tygodniowym ogłoszeniu takiej informacji na stronie internetowej firmy lub w siedzibie firmy.

12. Regulamin Przyznawania i Użytkowania karty OPTIMAX-FENIG jest podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych firmy lub w siedzibie firmy. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie danego typu przywilejów i wysokości udzielanych rabatów, w każdym czasie bez podania przyczyn. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

13. Użytkownik karty rabatowej OPTIMAX-FENIG wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez OPTIMAX-FENIG Sp. J. z siedzibą Al. Wolności 37, 42-200 Częstochowa, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).

Regulamin zatwierdzony w dniu 21.01.2015r.

Zapraszamy do odwiedzania Salonów Optycznych OPTIMAX-FENIG ! Jesteście tam Państwo zawsze miłymi gośćmi!