Badania OCT

Strona główna Badania OCT

Z przyjemnością informujemy, że jako jeden z nielicznych ośrodków okulistycznych wykonujemy badania OCT.

CENTRUM OKULISTYCZNE OPTIMAX-FENIG
AL. NMP 75 W CZĘSTOCHOWIE
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 34 361 42 33

Metoda pozwala na diagnostykę trzech głównych chorób prowadzących do ślepoty - jaskry, zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD) i cukrzycy. Tomografia optyczna jest bardzo nowoczesną techniką obrazowania tkanek, w której wysokiej rozdzielczości obrazy siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego, otrzymywane są w pełni nieinwazyjną i bezkontaktową metodą interferometrii światła białego. Metoda wykorzystywana jest do oceny siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem plamki. Umożliwia wykrywanie zmian grubości siatkówki, identyfikacje i lokalizacje obrzęku siatkówki (na przykład w przebiegu AMD, cukrzycy, zakrzepu żyły środkowej siatkówki) ocenę odwarstwień centralnej siatkówki i nabłonka barwnikowego (w przebiegu AMD i centralnej surowiczej chorioretinopatii) ocenę ciała szklistego w strefie przysiatkówkowej (w przypadku obecności błony przedsiatkówkowej lub tylnego odłączenia ciała szklistego) ocenę nerwu wzrokowego oraz grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki.

 OCT - wskazania

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) 
 • makulopatia cukrzycowa
 • otwór w plamce
 • zwłóknienie przedplamkowe
 • obrzęk plamki
 • centralna chorioretinopatia surowicza
 • jaskra 


Oferujemy możliwość wykonania badania OCT aparatem SOCT Copernicus HR. Zastosowane w aparacie rozwiązania oraz uzyskiwane wyniki pozwalają nazwać SOCT COPERNICUS HRjednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu na świecie poszerzającym granice możliwości diagnostyki okulistycznej. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA:

SOCT Copernicus HR stanowi ogromny krok ku nowym, bardziej zaawansowanym rozwiązaniom w diagnostyce okulistycznej.

Bardzo wysoka rozdzielczość pozwala na szybką i dokładną diagnostykę. Dobrze widoczna struktura siatkówki  nie pozwala na pomyłkę w diagnozie. Duża szybkość skanowania skraca czas pozyskiwania danych i znacznie poprawia wygodę badania zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Unikalna kombinacja wysokiej rozdzielczości z dużą szybkością skanowania oraz zaawansowanym algorytmem analizy sprawia, że SOCT Copernicus HR stanowi najważniejsze rozwiązanie w technologii SOCT.

CECHY URZĄDZENIA

 • Najwyższa rozdzielczość- więcej szczegółów – dokładniejsza diagnoza
 • Ergonomiczna obudowa urządzenia - łatwiejsza obsługa
 • Wysoka szybkość skanowania – krótszy czas badania – mniejsze obciążenie dla pacjenta
 • Duża liczba narzędzi do analizy plamki i tarczy nerwu wzrokowego
 • Automatyka badania
 • Tryb diagnozowania jaskry w SOCT Copernicus HR


Doskonałe urządzenie do wykrywania zmian:

 • urządzenie uznane przez okulistów jako przeznaczone do diagnozowania zmian w strukturze oka
 • analiza postępów choroby na podstawie badań pacjentów uzyskanych przez ostatnie 10 lat
 • analiza tarczy nerwu wzrokowego przeprowadzona na podstawie interpretacji specjalistów
 • duża baza normatywna
 • analizy asymetryczne
 • SOCT Copernicus HR jest ważnym narzędziem w wykrywaniu i diagnostyce jaskry.


Podstawowymi elementami Modułu Jaskry są:

1. DDLS Skala Prawdopodobieństwa Wystąpienia Uszkodzenia Tarczy Nerwu Wzrokowego. DDLS jest nowym sposobem analizowania tarczy nerwu wzrokowego. Zamiast pomiaru współczynnika c/d ( zagłębienie/tarcza) mierzymy współczynnik r/d ( rąbek/tarcza) i wielkość tarczy.

DDLS eliminuje wpływ różnicy wielkości tarczy nerwu wzrokowego, która jest cechą indywidualną każdego człowieka.
Pomiar DDLS zwiększa znaczenie obrzeży oka, jako tych struktur, które są w największym stopniu niszczone przez chorobę.
2. Analiza asymetryczna pozwala na właściwą diagnozę pacjentów z utratą pola widzenia wynikającą z jaskry i pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian u pacjentów o normalnym polu widzenia, ale znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Analiza asymetryczna pozwala na obiektywną ocenę zakresu uszkodzeń wynikających z jaskry oraz wykrywa zmiany zanim nastąpi subiektywna utrata pola widzenia.

3. Symetryczna analiza postępu choroby. Moduł jaskry pozwala na pełną i szczegółową analizę grubości RNFL w odniesieniu do bazy normatywnej.

Analiza symetryczna

analiza symetryczna

Zdrowa tarcza nerwu wzrokowego

zdrowa tarcza nerwu wzrokowego

Uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego w wyniku pojawienia się jaskry

uszkodzenie tarczy jaskra

Analiza symetryczna 

analiza

Moduł badania przedniego odcinka oka ( opcja)
Tryb przedniego odcinka oka pozwala na zobrazowanie rogówki i odcinka przedniego w rozdzielczości 5 µm.

Plamka i wizualizacja 3D 

Nowy zaawansowany  moduł  3D pozwala na wizualizację 3D. Segmentacja pozwala na lokalizację o określenie schorzenia w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy.

Grubość siatkówki RNFL I RPE mogą być wyświetlone dla każdego A-skanu w obrazie 3D pozwalając na szybkie i łatwe rozpoznawanie struktur oka. 

Trakcje szklistkowo- plamkowe mogą być wizualizowane, podświetlane i usuwane w celu ułatwienia poznania ich przyczyny.